Gamla kartor leder aldrig till nya platser

När vi försöker förstå livet, lösa problem och närma oss varandra styrs vi av gamla bilder av vilka vi är, vad vi borde göra och hur vi skall tänka. Många har bidragit till att lära oss vilka möjligheter vi har och vad som är rätt och fel: föräldrar, lärare, andra viktiga vuxna.

De gav oss grundläggande kunskap om hur vi skulle bete oss för att överleva och uppnå trygghet i livet. Och som barn hade vi inga alternativ utan lärde oss att följa de råd och regler vi fick som om det inte fanns andra svar. Det var livsviktig kunskap för oss då.

Senare i livet möter vi nya människor och situationer som inte alls fungerar på samma sätt. Där förväntas andra saker och uppstår nya utmaningar. De gamla sanningarna ger inte svar på allt. Det som lett oss rätt tidigare skapar osäkerhet och problem i den nya situation vi befinner oss i.

Ändå är det svårt att släppa taget om det vi lärt oss tidigt i livet eftersom det en gång har varit livsavgörande för oss. Tillsammans med någon som är

är det ofta lättare att upptäcka hur de gamla sanningarna om oss själva och livet ser ut. Att förstå och ifrågasätta dem. Att formulera nya mål och hitta bättre vägar dit.

recis som gamla kartor aldrig leder till nya platser behöver vi hitta nya sanningar för att finna vägen vidare mot de mål vi har som vuxna. Vi behöver söka nya svar på hur vi skall närma oss varandra och ta hand om oss själva i vuxenlivets osäkerhet och konflikter.

Att samtala om vad som pågår i ens liv och i ens inre en för någon som är tränad i att ta emot, spegla, förtydliga och utforska det jag delar med mig av är som att ställa sitt inre framför en spegel.

När någon återger vad jag har sagt, ställer frågor, ber mig utveckla och tolkar det som sägs utifrån sin kunskap och erfarenhet – då blir det tydligare för mig själv vad jag tycker och önskar, hur jag beter mig, vem jag är och vad som påverkar mig. Kanske blir det uppenbart att jag vill något annat eller att behöver hantera en situation annorlunda för att må bra.

Det kan vara svårt att ha sådana samtal med vänner och familj. De förstår kanske inte eller orkar inte lyssna. Ibland saknas kunskapen och vanan. Egna värderingar och lojaliteten mot andra närstående kan komma i vägen. Är det säkert att det som sägs inte förs vidare? Och att det som står i centrum verkligen är dina behov?

Jag har tjugo års erfarenhet av samtal i utsatta lägen. Det har ofta handlat om olika svårigheter i nära relationer och problem kring den egna självkänslan/identiteten.

Hur skall jag veta vad jag vill? Jag behöver hjälp att inte stressa så! Jag når inte fram till min partner. Är jag utseendefixerad? Jag orkar inte med alla förväntningar! Min mamma super. Varför känner jag mig värdelös när det mesta är bra? Jag blir galen när chefen inte tar tag i konflikter! Törs jag säga som det är? Jag vill inte leva såhär.

Många längtar efter att utforska sin historia och de händelser, tankar och relationer som har format deras bild av sig själva och det liv de har skapat med svårigheter, möjligheter och relationer som det rymmer.

Under rubriken Hur går det till? kan du läsa mer. Under Kontakt & information (till höger) finner du information för att boka tid för samtal.

Jag har tjugo års erfarenhet av samtal i utsatta lägen. Arbetet grundar sig på kognitiv psykoterapi (KBT/ACT) med inslag av dialektisk beteendeterapi (DBT). Jag använder mig också olika andnings- och avspänningsövningar, taktil massage och medveten närvaro.

Viktigast för ett gott terapeutiskt resultat är det förtroende som utvecklas i mötet mellan klienten och terapeuten. Därför styrs processen framför allt av vad du själv behöver. Som klient har du alltid sista ordet.

Välkommen

Fredrik