Möta en annan för att upptäcka sig själv

Det som tynger mig och blir svårt i mina relationer är ofta GAMLA SANNINGAR om vem jag är, hur jag skall göra och vad jag bör tänka om världen jag lever i. Föräldrar, syskon, lärare, släkten, tränare och förebilder – alla har de bidragit till att lära mig hur livet fungerar, vilka möjligheter jag har och vilket beteende som önskas av mig. De gav mig min första och mest grundläggande kunskap om hur jag skall vara och göra för att överleva och känna trygghet – det viktigaste i livet. Som barn hade jag inget alternativ utan var tvungen att anpassa mig till vad de vuxna som jag var beroende av sade, ville och krävde.

Senare i livet möter jag nya människor och situationer inte alls fungerar på samma sätt och väntar sig helt andra saker av oss. Plötsligt står jag mitt i en konflikt som jag inte förstår och inte kan ta mig ur.

Upptäcker nya detaljer. Blir medveten om förändringar och påminns om vad jag utstrålar. Då kan jag jämföra verkligheten med mina fantasier och kanske prova att ta bort eller lägga till något. Eller acceptera det jag ser.

När jag ser klart kan jag hur som helst göra ett medvetet val oavsett om jag vill anpassa mig, sticka ut eller bara vara.

Att samtala om vad som pågår i ens liv och i ens inre en för någon som är tränad i att ta emot, spegla, förtydliga och utforska det jag delar med mig av är som att ställa sitt inre framför en spegel.

När någon återger vad jag har sagt, ställer frågor, ber mig utveckla och tolkar det som sägs utifrån sin kunskap och erfarenhet – då blir det tydligare för mig själv vad jag tycker och önskar, hur jag beter mig, vem jag är och vad som påverkar mig. Kanske blir det uppenbart att jag vill något annat eller att behöver hantera en situation annorlunda för att må bra.

Det kan vara svårt att ha sådana samtal med vänner och familj. De förstår kanske inte eller orkar inte lyssna. Ibland saknas kunskapen och vanan. Egna värderingar och lojaliteten mot andra närstående kan komma i vägen. Är det säkert att det som sägs inte förs vidare? Och att det som står i centrum verkligen är dina behov?

Jag har tjugo års erfarenhet av samtal i utsatta lägen. Det har ofta handlat om olika svårigheter i nära relationer och problem kring den egna självkänslan/identiteten.

Hur skall jag veta vad jag vill? Jag behöver hjälp att inte stressa så! Jag når inte fram till min partner. Är jag utseendefixerad? Jag orkar inte med alla förväntningar! Min mamma super. Varför känner jag mig värdelös när det mesta är bra? Jag blir galen när chefen inte tar tag i konflikter! Törs jag säga som det är? Jag vill inte leva såhär.

Många längtar efter att utforska sin historia och de händelser, tankar och relationer som har format deras bild av sig själva och det liv de har skapat med svårigheter, möjligheter och relationer som det rymmer.

Under rubriken Hur går det till? kan du läsa mer. Under Kontakt & information (till höger) finner du information för att boka tid för samtal.

Jag har tjugo års erfarenhet av samtal i utsatta lägen. Arbetet grundar sig på kognitiv psykoterapi (KBT/ACT) med inslag av dialektisk beteendeterapi (DBT). Jag använder mig också olika andnings- och avspänningsövningar, taktil massage och medveten närvaro.

Viktigast för ett gott terapeutiskt resultat är det förtroende som utvecklas i mötet mellan klienten och terapeuten. Därför styrs processen framför allt av vad du själv behöver. Som klient har du alltid sista ordet.

Välkommen

Fredrik