Hur går det till?

INLEDNING

Vi träffas på mottagningen och samtalar i c:a 50 minuter åt gången. Under de första samtalen får du berätta om dig själv och pröva på hur det känns att arbeta med mig som terapeut innan du bestämmer dig för att gå vidare.

De inledande samtalen ger också mig som terapeut en möjlighet att skapa mig en uppfattning om förutsättningarna för ett eventuellt samarbete och att vid behov hänvisa vidare.

FORTSÄTTNING

Till en början träffas vi 1 gång/vecka. Längre fram i terapin blir det ofta litet glesare mellan samtalen. Terapins längd avgörs i samråd mellan klient och terapeut men du är självfallet fri att avsluta om och när du vill.

Klient och terapeut kommer tillsammans överens om innehållet i samtalen, sätter upp mål och utvärderar arbetet efter hand. Hur lång en terapi blir är svårt att avgöra på förhand eftersom det är beroende på både problematik, vem du är som person och vad som sker i livet för övrigt under tiden.

ATT TÄNKA PÅ

Som klient kan det vara svårt att själv bedöma sin utveckling under terapins gång. Ett sätt att öka medveten om vad som sker kan vara att föra en enkel dagbok över sitt mående att kunna gå tillbaka till senare för att få perspektiv.

Att arbeta med sig själv tar ibland på krafterna och kräver tålamod. Terapin omfattar både att skapa ett nytt förtroende och att pröva nya sätt att tänka och fungera. Precis som vid fysiska åkommor kan en behandling som ger förbättrad livskvalitet på sikt vara krävande inledningsvis.

KOSTNAD

Vid särskilda behov/önskemål kan klient och terapeut komma överens om en tätare frekvens mellan samtalen, en annan längd på samtalen än vanligt eller en alternativ lokal vilket innebär att priset justeras därefter. Maila en förfrågan med dina önskemål så återkommer jag med ett kostnadsförslag.

Om din ekonomiska situation gör dig tveksam (om du tex. är studerande eller har försörjningsstöd) så hör av dig ändå. Ofta går det att finna alternativ tex. via internet eller en alternativ lokal. Inga merkostnader eller prishöjningar tillkommer när terapin väl är påbörjad!

Företaget innehar F-skattsedel och du betalar antingen kontant eller via Swish beroende på vad som passar dig bäst.