Kvalitet i terapin

ÄR SAMTALSTERAPI DEN HJÄLP DU BEHÖVER?

I en livssituation där du inte mår bra, känner dig låst eller inte fungerar som du önskar med dig själv eller andra kan samtalsterapi vara ett fantastisk redskap – för stöd, hjälp med reflektion och utveckling – men det är också ett redskap som har sina begränsningar.

Att arbeta med hög kvalitet i det terapeutiska arbetet kan vara livsavgörande – därför hänvisas personer med psykotiska tillstånd, svåra självskadebeteenden, grava störningar och liknande) till psykiatrisk vård för medicinsk behandling och specialistvård. Om du känner dig osäker eller inte vet vart du skall vända dig kan du besöka Vårdguidens hemsida www.1177.se eller ringa till sjukvårdsrådgivningen på nummer 1177.

Fysisk sjukdom och neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (som tex. autism eller ADHD) behandlas inte i samtalsterapi utan utreds och behandlas av specialistutbildad läkare och psykolog. Mer information om NPF (neuropsykiatriska funktionsnedsättningar) finns på riksförbundet Attentions hemsida www.attention-riks.se. På bla. Socialstyrelsens hemsida kan du läsa mer om psykisk hälsa och sjukdom www.socialstyrelsen.se.

Om du känner dig osäker är du naturligtvis välkommen att ta kontakt för en konsultation.

Se Kontakt & information.